La Facultat de Belles Arts de Sant Carles dedica un interès especial a l’activitat cultural, programada i gestionada des del seu Vicedeganat de Cultura, en col·laboració amb la Comissió de Cultura i amb el suport del becariat de formació i d’alumnes en pràctiques d’empresa.

El Vicedeganat de Cultura és el dinamitzador d’una gran quantitat d’activitats, conferències, presentacions de llibres i pel·lícules, que reflecteixen la diversitat d’opcions culturals de la nostra Facultat de Belles Arts de Sant Carles.

Entre altres competències, ens encarreguem de programar i coordinar les exposicions de la Sala Josep Renau de la nostra Facultat de Belles Arts, un espai expositiu obert de més de 200 metres quadrats i condicions museístiques. Des de l’any 2009, la programació d’aquest espai permet a l’alumnat, al professorat, a la comunitat universitària i, en general, a la societat valenciana, prendre contacte amb la pràctica artística contemporània, a través d’exposicions muntades en col·laboració amb altres institucions culturals d’àmbit nacional i internacional.

Així mateix, coordinem les exposicions de l’Espai en Vitrina, promogudes pel professorat i l’alumnat del centre i, anualment, organitzem l’acte de lliurament de les Medalles de Sant Carles, a aquelles institucions i personalitats que afavoreixen la promoció i la difusió cultural i artística de la societat valenciana. Al llarg de les vint-i-tres edicions, les Medalles han volgut destacar i valorar persones i entitats que han fet aportacions rellevants en l’àmbit de l’art i la cultura per a la nostra comunitat.

Els convenis amb institucions culturals de la ciutat de València s’han consolidat, continuen en expansió i enforteixen, una vegada més, la relació entre la Universitat Politècnica de València, l’art i la societat valenciana. En el marc d’aquests convenis, des del Vicedeganat de Cultura organitzem tallers amb l’IVAM i tallers amb Bombes Gens, en els quals el nostre alumnat té la possibilitat d’entrar en contacte amb artistes que exposen en aquests espais i de participar en els seus projectes expositius.

Així mateix, la Facultat de Belles Arts té relació amb associacions, col·lectius, fundacions i espais expositius amb els quals duu a terme diversos projectes, entre els quals destaca la Mostra de Produccions Artístiques i Multimèdia PAM!, coordinada a partir de l’any 2019 des del Vicedeganat de Cultura. PAM! naix el 2013 amb l’objectiu de ser aparador i eina de difusió de les creacions dels estudiants dels nostres màsters oficials, i s’ha convertit en un pont entre la formació artística i la realitat sociocultural valenciana.

D’altra banda, des del Vicedeganat de Cultura treballem en la dinamització d’activitats i estratègies de comunicació mitjançant la pàgina web, el butlletí informatiu que s’envia setmanalment a tot l’alumnat i els comptes oficials en xarxes socials de la Facultat:

Facebook

Twitter

Linkedin

Instagram

Youtube

Correu de contacte: vcbbaa@upv.es

En suma, es tracta d’accions amb les quals la Facultat de Belles Arts de Sant Carles compromet el seu esforç i les seues infraestructures, enteses com a complementàries de la formació acadèmica i necessàries en unes titulacions en què l’activitat va lligada a l’exhibició dels resultats de la pràctica i, alhora, a la capacitat de l’art com a sistema de comunicació i d’hibridació amb l’entorn.

 

Laura Silvestre García
Vicedegana de Cultura
Facultat de Belles Arts de Sant Carles Universitat Politècnica de València