10 de setembre del 2018

L’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) presenta el CIC, Centre d’Investigacions Col·laboratives.

El Centre d’Investigacions Col·laboratives (CIC) es postula com un espai de treball constituït per un grup de recerca que desenvolupa processos i metodologies híbrides d’estudi i anàlisi vinculades amb la programació del museu i també amb la seua col·lecció. Al seu torn, aquest lloc es converteix també en un espai de formació amb una aproximació tant a l’àmbit teòric com pràctic de les tasques realitzades pel museu i des del museu. El CIC també tindrà la presència de professionals convidats que complementaran els processos del museu i ajudaran a crear un territori en el qual es puguen emprendre processos d’experimentació i assaig.

Un dels principals objectius del CIC és potenciar la noció d’institut que posseeix l’IVAM des dels orígens i, així mateix, fer-ho amb un acostament al context més pròxim en els processos de pensament, reflexió i producció que es generen des de l’IVAM i que articulen els discursos de l’entitat.
Aprofitant que l’any vinent se celebra el trenta aniversari de l’IVAM, la primera recerca del CIC se centrarà en l’origen del museu. Es proposarà una anàlisi de diversos elements que van constituir l’inici de l’IVAM com ara els següents: la col·lecció del museu, el context i la comunitat que l’envoltava, la memòria individual i col·lectiva, etc. El resultat final d’aquest procés de formació, recerca i producció tindrà reflex en una de les exposicions englobades en els casos d’estudi.

Direcció
Sandra Moros, conservadora, i Sergio Rubira, subdirector de Col·lecció i Exposicions, Institut Valencià d’Art Modern

Dirigit a
· Alumnes de màster i doctorat (10 places).
· Antropòlegs, artistes, comissaris d’exposicions, crítics d’art, dissenyadors, documentalistes, historiadors, historiadors de l’art, mediadors o persones interessades a treballar a partir d’aquestes premisses (5 places).

Dates de realització
1 d’octubre – 13 de gener.

Les reunions del grup es fan cada dilluns (menys festius) de 16.00 a 19.30 h. El procés de la recerca exigeix fer treball fora d’aquestes sessions. L’absència no justificada a dues de les sessions comporta l’exclusió del CIC.

Requisits i inscripció
· Compromís de continuïtat durant l’execució del projecte.
· Carta de motivació (no més de 500 paraules).
· Biografia redactada (no més de 500 paraules).
· Dades de contacte.
· Fotocòpia del DNI.
· En el cas d’alumnes de màster i doctorat, còpia de la matrícula.

La documentació s’ha d’enviar abans del 20 de setembre en format PDF a l’adreça següent: cic@ivam.es. Indiqueu en l’assumpte del missatge: “Participació en el CIC”.

La comunicació de l’admissió s’efectua el 26 de setembre.

Descarrega açí tota la informació

Esta entrada ha sido vista por 164 visitantes.