Anna Malagrida imparteix a l’IVAM el taller "El peso de las cenizas"

El taller va formar part de l’exposició “El peso de las cenizas”

12 de febrer del 2019

El 8 de febrer es va impartir a l’IVAM, a càrrec d’Ana Malagrida, el taller El pes de les cendres; elaborar un projecte específic. El taller constava d’una única sessió en què es va visitar l’exposició de la qual formava part el mateix taller, juntament amb l’artista, qui va acompanyar els 18 participants i els anava explicant la producció de la mostra tenint en compte la seua trajectòria i modus operandi de treballar. Dirigit a estudiants del Grau en Belles Arts, Grau en Disseny i Tecnologies Creatives, Màster en Producció Artística, Màster en Arts Visuals i Multimèdia de la Facultat de Belles Arts de la UPV. Aquest taller gratuït va tenir com a directora Laura Silvestre García, qui es va encarregar de la gestió de les places i de la difusió a través del Vicedeganat de Cultura de la mateixa Facultat. Va tenir tan bona acollida, que s’ampliaren les places oferides de 15 a 18.

Dades sobre Ana Malagrida: 

Viu i treballa a París. Anna Malagrida empra fonamentalment la fotografia i el vídeo per a explorar i recrear, a través d’una observació atenta, la nostra experiència quotidiana i l’equilibri inestable entre l’àmbit privat i l’àmbit públic. L’artista abandona la representació de la realitat i apel·la, en canvi, a la nostra fantasia: ens convida a projectar-nos sobre la superfície de les seues imatges i a crear els nostres propis continguts visuals dins i fora d’aquestes imatges. Com per la mateixa gravetat, en l’obra de Malagrida la ciutat queda transformada en teatre, escenari idoni per a narrar la fràgil relació de l’ésser humà amb l’entorn. L’artista, de primer, examina i després ens insta a mirar sense ser vistos. Amb una proposta lúcida i sense pretensions, l’obra d’Anna Malagrida sedueix, reconcilia i ens situa entre el visible i l’invisible.

Fotos de Jorge Dabaliña