Obrint Portes inaugura la temporada fallera en la Sala Josep Renau

L’exposició marca un recorregut a través de la recerca en la falla de la Politècnica

20 de març del 2019

“Obrint Portes” va nàixer a través d’una proposta que va arribar a la Facultat de Belles Arts de Sant Carles, des de la Comissió de la falla de l’av. dels Tarongers-Universitat Politècnica-Camí de Vera, a la recerca d’algú que els fera la falla infantil de l’any 2013 amb el minso pressupost que tenien. A falta de més voluntaris, aquell encàrrec el van empomar Jaume Chornet Roig i Leonardo Gómez Haro (professors del Departament d’Escultura i membres del grup de recerca Laboratori de Creacions Intermèdia de la UPV), els quals van coincidir a considerar aquell repte com una oportunitat única per a reflexionar, des del nostre àmbit docent i investigador, sobre un fenomen molt desatès pels estudis de belles arts i, malgrat tot, tan fondament vinculat a la intervenció escultòrica en l’espai públic, tant pel que fa a solucions tècniques relatives a la construcció d’estructures de gran format, com a qüestions relatives a la festa, a la col·lectivitat, a les relacions dels uns amb els altres i al tipus d’imatges satíriques que serveixen perquè la gent critique el poder quan pot fer-ho.

La veritat és que, des d’aquell primer encàrrec, i mentre continuen acceptant el mateix repte els anys següents, les coses han anat canviat i sembla haver-hi un abans i un després en l’atenció prestada als monuments fallers des que la UNESCO va aprovar, el desembre del 2016, l’entrada d’aquesta festa en la llista representativa de Patrimoni immaterial de la humanitat. De llavors ençà, assistim a una revaloració de la festa de les falles, en conjunt, a la qual aquesta exposició no és aliena, i a un creixement exponencial els últims anys d’artistes fallers que s’allunyen intencionadament de les formes més convencionals de fer falles i s’acosten a la festa amb molt pocs prejudicis i des d’àmbits tan dispars com el de l’arquitectura, el disseny, la il·lustració i les arts plàstiques. “Obrim portes”. Falles experimentals a la Facultat de Belles Arts és, en aquest sentit, un exemple, entre d’altres, d’aquesta voluntat de fer falles diferents i amb solucions estètiques en sintonia amb una societat més sensibilitzada amb l’art contemporani i amb la participació ciutadana.

L’exposició es pot visitar fins al 3 de maig del 2019. El cartell es pot consultar açí

Comissaris: Jaume Chornet, Leonardo López Haro y Pepe Romero