PAM!PAM!19

Mostra de produccions artístiques i multimèdia

25 d'octubre del 2019

 

Per segon any consecutiu, es presenta l’exposició “PAM! PAM!” a les Drassanes, gràcies a l’acord institucional de la Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València amb l’Ajuntament de València. L’exposició “PAM! PAM!” es cova en el programa PAM!, iniciat el 2013, amb l’objectiu de visibilitzar i posar a la disposició de la societat valenciana el quefer de les universitats públiques. PAM! va desplegant diverses accions, i “PAM! PAM!” és el projecte en el qual s’enllesteix un any de faena. L’alumnat dels màsters en Producció Artística i Arts Visuals i Multimèdia porten a la pràctica, des de la Facultat de Belles Arts UPV, la recerca i els coneixements adquirits en el procés de formació, els mostren a la societat i fan que participe de les seues capacitats i potencials en les quals la cultura es posa en el punt de mira. “PAM! PAM!” té com a objectiu promoure el talent dels joves artistes valencians, i aquesta és la nostra aportació.

Després de la presentació dels treballs artístics a la Facultat, l’alumnat titulat comença un període de professionalització fora del recinte universitari en el qual la Facultat de Belles Arts vol continuar sent activa, just en el moment en què l’antic alumnat necessita un suport especial. Amb aquesta finalitat, el projecte posa a la disposició dels artistes ajudes per a la producció d’obra.

Les edicions anteriors, fruit d’acords institucionals, es van fer al Centre del Carme (20014-2016), a l’IVAM (2017) i a les Drassanes (2018).

La selecció d’artistes duta a terme per un comitè de persones expertes, en el qual hi ha representats els col·lectius artístics més estretament vinculats al món de l’art, garanteix la qualitat dels projectes presentats edició rere edició. Així mateix, la procedència i el prestigi dels membres del comitè garanteix, d’altra banda, la pluralitat de les opcions i la transparència a què tot procés de selecció està obligat. El 2018 es van presentar a la Facultat vuitanta treballs, entre els quals el comitè d’experts va seleccionar deu artistes que ara, després d’un any de faena, ens presenten les noves obres. Els artistes seleccionats van ser: Gerard Bomboí, Charlotte Bracho, Guillem Chanzá, Van Jesus, Rodrigo López Soria, Maria Marchirant, Poli Mujica, Daniel Ortega Buitrón, Gema Quiles i Sara Turaque.

El comitè d’experts estava format per: Fermín Jiménez Landa i Jorge Peris (artistes), Johanna Caplliure (crítica), Olga Adelantado i Rosa Santos (galeristes), Alejandra Gandía i Francisco Martínez Boluda (col·leccionistes), Javier Molins (Fundació Hortensia Herrero) i Laura Silvestre García (Universitat Politècnica de València).

El conjunt dels projectes exposats presenta una àmplia diversitat de llenguatges, fet habitual en les manifestacions artístiques dels darrers temps. No obstant això, més enllà d’aquesta diversitat de plantejaments també temàtics, hi ha una sèrie de línies argumentals entorn de les quals giren aquestes propostes. Aquestes línies argumentals, podríem resumir-les en dos blocs d’interès: el poder i la seua imatge, la identitat i la pràctica artística. El fet de situar aquests artistes en relació amb aquests blocs temàtics és un intent d’aclarir les línies discursives que bateguen en aquesta exposició i que, tanmateix, cerquen obrir també altres preocupacions en paral·lel. La diversitat argumental també s’expressa en la multiplicitat de llenguatges. D’aquesta manera, hi trobem pintura, escultura, instal·lacions i projeccions.

Les Drassanes, en vista del nombre d’artistes presentats i l’envergadura de les obres, és un espai idoni per a aquesta exposició. L’edició “PAM! PAM! 18”, desplegada en aquest espai, es va convertir una vegada més en una plataforma per a la difusió i promoció de la creació artística valenciana més jove. Cada edició d’aquesta exposició s’ha convertit en una fita esperada no sols entre els creadors, especialistes i mitjans de comunicació, sinó entre el gran púbic interessat per la cultura i l’art valencians.

El projecte ofereix la particularitat que els artistes desenvolupen projectes específics per a un espai com les Drassanes amb unes particularitats arquitectòniques i patrimonials que el fan únic.

El cartell de l’exposició es pot veure açí.

Col·laboracions:

El projecte té el suport de la Facultat de Belles Arts i la Universitat Politècnica de València, com també la col·laboració de la Fundació Hortensia Herrero i EMT València.

Dates:

25 octubre 2019 - 12 gener 2020.

Comissariat:
José Luis Clemente i Laura Silvestre García.

Inauguració:

25 d’octubre 18.00 h