Gener del 2017

Amb motiu de la celebració de la festivitat del nostre patró, la Facultat de Belles Arts de Sant Carles de la Universitat Politècnica de València concedeix anualment la Medalla de Sant Carles a institucions i personalitats que afavoreixen la promoció i la difusió cultural i artística de la societat valenciana. Al llarg de les diverses edicions (aquesta és la XXII), les medalles han volgut destacar i valorar persones i entitats que han fet aportacions rellevants en l’àmbit de l’art i la cultura per a la nostra comunitat.

Enguany, la Facultat de Belles Arts ha resolt concedir la Medalla de Sant Carles 2017, per acord unànime de la Junta de Centre celebrada dimarts passat, 19 de desembre del 2017, i de la Permanent de Junta de Centre celebrada el 31 d’octubre del 2017, a les institucions i persones següents:

Gremi Artesà d’Artistes Fallers de València, en reconeixement de la importància que tenen en el context valencià i també per la tasca de conservació, recerca i difusió del patrimoni valencià. A més, la Medalla vol reafirmar el nostre compromís coincidint amb la posada en marxa aquest curs del Diploma d’Especialització en Falles, Tematitzacions i Creativitat, diploma que uneix el títol Expert Universitari en Falles i Creativitat de la Universitat de València i el títol d’Expert Universitari en Disseny de Monument Efímer i Tematitzacions de la UPV, amb l’objectiu de capacitar i reciclar professionals i creatius en l’àmbit de les falles com a monuments immaterials i efímers.

Juan Uslé (Santander, 1954), artista, per la rellevància de la seua trajectòria personal i artística, protagonista de la renovació plàstica espanyola des dels anys vuitanta i noranta, l’evolució del qual s’ha convertit en referència pictòrica ineludible en l’àmbit nacional i internacional, tot això després de passar per l’Escola Superior de Belles Arts de Sant Carles entre 1972 i 1977.

Vicky Civera (Port de Sagunt, 1955), artista, per la rellevància de la seua trajectòria personal i artística, protagonista de la renovació plàstica espanyola des dels anys vuitanta i noranta, l’evolució de la qual s’ha convertit en referència pictòrica ineludible en l’àmbit nacional i internacional, tot això després del seu pas per l’Escola Superior de Belles Arts de Sant Carles entre 1972 i 1977.

En acabar el lliurament de medalles i a fi de cloure l’acte, es va inaugurar l’exposició “Juan Uslé & Vicky Civera. Cool and collected. Quaderns de l’Escola número 5” a la Sala Josep Renau de la Facultat de Belles Arts (20.00 h).

L’exposició va mostrar fins al 2 de març diverses obres dels dos artistes, antics estudiants de l’Escola Superior de Belles Arts de Sant Carles, on van cursar estudis de belles arts i professorat de dibuix. Les obres dels setanta pertanyen als anys de formació, mentre que els vuitanta foren els d’arrancada de la trajectòria personal de cada artista. L’exposició també mostra obres recents, dibuixos, pintures, escultures i vídeos, acompanyat tot de material documental i un muntatge en quatre àmbits. Les obres procedien de préstecs de diverses col·leccions particulars i institucions (Cantàbria, Madrid, Jaén, Barcelona, Guadalajara i València) i dels mateixos artistes.

    

    

    

 

 

Esta entrada ha sido vista por 79 visitantes.