9 de gener del 2018

 

 

Amb motiu de la celebració de la festivitat del nostre patró, la Facultat de Belles Arts de Sant Carles de la Universitat Politècnica de València concedeix anualment la Medalla de Sant Carles a institucions i personalitats que afavoreixen la promoció i la difusió cultural i artística de la societat valenciana. Al llarg de les diverses edicions (aquesta és la XXIII), les medalles han volgut destacar i valorar persones i entitats que han fet aportacions rellevants en l’àmbit de l’art i la cultura per a la nostra comunitat.

Enguany, la Facultat de Belles Arts ha resolt concedir la Medalla de Sant Carles 2018, per acord unànime de la Junta Permanent de Centre celebrada el divendres 9 de novembre del 2018 a les persones i entitats següents:

Centre Cultural La Nau de la Universitat de València, per la rellevància de la influència que exerceix en el context cultural valencià.

José María Yturralde, artista, per la rellevància de la seua trajectòria personal i artística.

El XXIII acte de lliurament de la Medalla de Sant Carles va tenir lloc a l’auditori Alfons Roig de la Facultat de Belles Arts de Sant Carles de la Universitat Politècnica de València el dijous 20 de desembre, a les 19.00 hores.

En acabar el lliurament de medalles i a fi de cloure l’acte, es va inaugurar l’exposició Transfinit. Yturralde a la Sala Josep Renau de la Facultat de Belles Arts.

 
 

Esta entrada ha sido vista por 161 visitantes.