20 de desembre del 2019

Amb motiu de la celebració de la festivitat del nostre patró, la Facultat de Belles Arts de Sant Carles de la Universitat Politècnica de València concedeix anualment la Medalla de Sant Carles a institucions i personalitats que afavoreixen la promoció i la difusió cultural i artística de la societat valenciana. Al llarg de les diverses edicions (aquesta és la XXIV), les medalles han volgut destacar i valorar persones i entitats que han fet aportacions rellevants en l’àmbit de l’art i la cultura per a la nostra comunitat.

Enguany, la Facultat de Belles Arts ha decidit concedir la Medalla de Sant Carles 2019, per acord unànime de la Junta Permanent de Centre a les persones i entitats següents:

Museu d’Art Contemporani d’Alacant (MACA), per la rellevància de la influència que té en el context cultural valencià.

Joan Genovés, artista, per la rellevància de la seua trajectòria personal i artística.

El XXVI acte de lliurament de la Medalla de Sant Carles va tenir lloc a l’auditori Alfons Roig de la Facultat de Belles Arts de Sant Carles de la Universitat Politècnica de València el 19 de desembre, a les 19.30 hores.